16507984_210197282781615_3654757315830590309_n

Tác giả: Kim Dung

Có thể nói đây là bộ dở nhất của Kim đại lão gia mà tôi đọc đến thời điểm này. Không có tí kiếm hiệp nào, chất ngôn tình để vớt vát cũng không tới. Thực sự đáng bỏ đi. Tuy nhiên, có một lối để sửa truyện này, đó là phát triển mối tình bách hợp giữa Lý Văn Tú và A Mạn. Cả tác phẩm có mỗi đoạn đó là hay ho.

Kể tóm tắt: Lý Văn Tú là nữ chính, lưu lạc tới Hồi Cương từ nhỏ. Tú yêu Tô Phổ nhưng Tô Phổ mê A Mạn. Một đêm bão tuyết, Phổ và Mạn phải trú chân tại nhà Tú. Cùng lúc đó có một tên ác nhân cũng đến. Hai bên nảy ra xung đột. Trình Tô Phổ kém nên bị tên kia đánh tơi bời. Để cứu Phổ, A Mạn phải chấp nhận làm nô lệ của ác nhân. Văn Tú bèn ra tay, tẩn tên kia hoa rơi nước chảy, nói với A Mạn là: Ta thắng hắn thì ngươi thuộc về ta.
Lý tổng thật là quá bá đạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *