Tác giả : Xà Hạt Điểm Điểm

Editor: Ngọc Linh Cung

Truyện thể loại hiện thực hướng nên không có lãng mạn bay bổng gì sất. Các anh chửi nhau, đánh nhau, quần nhau, nói lời thô tục… đủ cả. Nhưng tôi lại rất thích.

Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, gần như không có điểm chung, bất kể là sở thích hay tính tình. Thế nhưng họ lại gặp nhau nơi giao điểm kỳ diệu của cuộc đời. Ban đầu là say rượu loạn tính, dần dần, hai người trở nên gần gũi và hiểu về nhau hơn. Yêu lúc nào không hay. Tình yêu có phần thô tục, nhuốm màu tình dục, hỗ công rất hợp lý.

Chấm điểm: 8/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *