Phim twist hơi bị ác, cứ tưởng phe này thắng rồi thì phe kia lại xòe ra quân bài khác.
Chán nhất phim là cô bác sĩ. Ban đầu xuất hiện khá làm màu, xong lằng nhằng sốt ruột.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *