Đọc xong lâu rồi nhưng chẳng có cảm xúc gì nên không review.
Khá hơn Tâm nguyện cuối cùng nhưng vẫn nhạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *