Tưởng Đại Nam dị truyện gây sốc với màn nhân thú rồi, sang Lý triều còn sốc hơn.
Úi giời ơi, loạn luân, nhân thú, phép thuật các kiểu. Tác giả có trí tưởng tượng phong phú ghê. Mà truyện này được cấp phép mới là điều đáng ngạc nhiên nhất.
Đọc được, anh em ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *