Tác giả: Hoài Thượng
——

Đọc xong phần 1 thì tôi oải quá, không muốn review luôn.
Thím Hoài Thượng như kiểu bị Pi nhập hay sao mà kiểu viết giống ghê, đọc phát mệt mỏi. Thụ (?) nhất định phải thật thâm sâu, đầu óc phải thật vòng vèo đường quanh lối co 🙂 Mù đường như tôi sợ nhất motif nhân vật kiểu đó.
Nói chung chẳng cần đọc lắm đâu. Loằng ngoằng nhưng vẫn đoán được.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *