Tác giả: Mạn mạn hà kỳ đa

Editor: Snaps

Tôi thích đại thúc, chắc vì tôi già rồi. Mấy bộ tôi thích toàn kiểu hơn kém nhau mười mấy tuổi. Bộ này, công hơn thụ 18 tuổi, có ân oán sâu xa từ xửa xưa giữa gia đình công, nhà bố của thụ và mẹ thụ. Thụ sống ở cô nhi viện dưới sự bảo trợ của công nên từ nhỏ đã tôn kính công vô cùng. Hai người hợp đồng hôn nhân nhưng, ai cũng biết, sau đó hai bên yêu nhau thật. Thụ thông minh, không sến súa khiến công bị lu mờ.
Truyện không dài nên các âm mưu trạch đấu rất ngắn gọn, vèo phát xử xong luôn khiến tôi có cảm giác hơi gấp gáp. Hành văn trung bình, đơn giản như người mới viết nhưng viết tốt.
Chấm điểm: 6.5/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *