Trên chứng chỉ không cho ghi bút danh nên bạn Điền Yên pts sống ảo chút. Giấy tờ là thật, kiến thức là thật ^_^

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *