17121870_225645361236807_1673103367_o

Tác giả: Milan Kundera

Phát hành: TT VH Ngôn ngữ Đông Tây

NXB Văn hóa- Thông tin

Đây là phần tôi ghi ở trang cuối cuốn sách sau khi đọc xong. Nhiều năm rồi. Giờ tôi chẳng nhớ cuốn đó viết về cái gì nữa, chỉ nhớ khi ấy mình vô cùng thích quyển này.

“Tôi thấy cuộc sống thật ngớ ngẩn và lố bịch khi người ta bị chi phối bởi quá nhiều điều nhố nhăng như đạo đức,… lúc nào cũng phải cố nặn ra xem mình nên làm gì. Đấy đâu phải là sống.

Xavier là phần thể hiện rõ nhất về một cuộc sống không tồn tại. Mơ và tỉnh, ảo và thực đan xen, lẫn lộn, nối tiếp nhau. Tôi hiểu thế nghĩa là thế nào vì đôi khi tôi cũng rơi vào cảnh đó. Cuộc sống không ở đây, nó luôn ở ngoài cửa sổ và ta phải chạy theo, nhưng nó lại trôi bạt đến một chỗ khác, giống như câu “nơi tốt đẹp là nơi không có ta”.

Cấu trúc truyện làm tôi ngạc nhiên vì tính logic tuyệt vời và đồng thời, cả tính phi logic. Bao nhiêu chi tiết lồng ghép mà tác giả không hề tỏ ra nhầm lẫn một lần nào. Rất hoàn hảo về trình tự.

Cao Việt Dũng dịch cuốn này năm 19 tuổi, rất đáng hâm mộ.”

Ngày viết: 04/12/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *