Truyện vẽ đẹp, hài hước. Nhân vật chính là Lâm Phàm, 1 tên tâm thần được hệ thống nhận làm ký chủ rồi tăng cường thể lực nên trở thành cường giả.

Lối tư duy của nhân vật rất tâm thần 😂 Đọc rất giải trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *