Nghe nhan đề đã biết nhất định phải mua rồi vì đây chính là tương lai của tôi mà :))))

Nhân vật chính là 1 cụ bà 75 tuổi. Cụ vô tình vớ được cuốn manga BL khi đi mua sách. Tèn ten, thế là cụ được mở ra 1 chân trời mới lạ.

Nếu tôi sống được đến chừng ấy tuổi mà mắt vẫn đọc được thì nhất định sẽ coi mấy bộ nặng đô =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *