Truyện kinh dị made in Việt Nam. Viết cũng được, ma quỷ ngải nghiếc không đến nỗi nào. Nhiều chỗ rất gei cấn. Một thằng con trai khen thằng con trai khác mlem thì nếu nó không gay, tác giả gay.
Tình cảm huynh đệ trong truyện thật khiến thần và người đều cảm động =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *