Truyện này twist khá thú vị nhưng logic cũng bị hổng. Lúc đọc, tôi thấy cuốn lắm mà giờ chẳng nhớ gì. Đúng là mất trí mà.
Chỉ nhớ là đáng đọc.

À, trong truyện phân chia mất trí nhớ thành 2 loại.

Tầm 8 điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *