Tác giả: Keigo Higashino

——-

Ấn tượng của tôi với cuốn này là: cảnh sát Nhật quá phế. Thủ phạm là một cô gái cao tới một mét chín mươi, giống người nước ngoài. Đặc điểm nhận dạng nổi bật như vậy mà cảnh sát lần sờ mãi không theo kịp dấu vết của cô ta khiến cô ta giết hết người này tới người khác. Ôi giời ơi, nếu vụ này mà ở Việt Nam thì cô nàng đã bị tóm cổ trong phút mốt rồi ấy. Quần chúng nhất định sẽ cập nhật từng hành động của cô ta cho công an luôn.

Thủ phạm là ai, giết người như thế nào được tác giả viết rất rõ, không cần suy đoán gì hết. Đọc truyện chỉ để biết cô này bị bắt như nào thôi. Đoạn kết thấy tội nghiệp cô ấy. Tất nhiên, tôi không cổ xúy giết người nhưng cô gái này đáng thương hơn đáng giận. Cô chỉ là công cụ của một lão già nghiên cứu khoa học vô đạo đức. Lão tước đoạt của cô ấy tất cả. Điều tệ nhất, hoặc may mắn nhất, là cô thậm chí còn không nhận thức được điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *