KÝ SỰ SINH TỒN Ở CUNG ĐÌNH

Đọc nhan đề cứ tưởng là handbook bí kíp xuyên không chơi cung đấu, ai ngờ chả có đấu đá gì hết trơn.
Thụ là xuyên vào một cuốn sách nơi công làm vưa nhưng có vẻ luôn bị thái hậu áp chế. Thì ra công có dòng giống giao nhân với mẹ là thánh nữ thuần giao. Con người và giao nhân phá hủy ranh giới, gây ra cuộc chiến đẫm máu và mối thù ngàn năm. Vị thần tối cao duy trì sự cân bằng giữa hai tộc người và giao bị phản bội, lóc xương róc thịt gần chết, ôm theo oán niệm ngút trời, bỏ mặc nhân gian khói lửa.
Nội dung chính là công thụ đi tìm lại nguồn gốc của bản thân. Các anh nói chung là rất ngầu, xuất thân hàng khủng, mạnh hết phần thiên hạ, đẹp không ai sánh bằng.
Cả truyện, tôi chỉ ấn tượng với hoa linh vi. Nó làm tôi liên tưởng đến bức tranh hoa của Kagaya. Suốt mạch truyện là mùi hoa linh vi hoang vu lạnh lẽo chỉ nở khi thuần giao chết rồi lập tức tiêu tan.
Truyện không tạo nhiều cảm xúc lắm dù tác giả có vẻ rất cố gắng tạo sự bi thảm trong số phận bạn công Lâu Quan Tuyết. Tuy nhiên, tôi khá thích tình cảm của 2 nhân vật chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *