1. Không viết liên tục: áp dụng phương pháp Pomodoro. Viết 25 phút, lại nghỉ 5 phút.
2. Giảm thiếu mất tập trung: bằng cách ngắt mạng, tắt điện thoại… để tránh bị phân tán tư tưởng bởi những tác động ngoài ý muốn.
3. Không tra cứu trong khi đang viết: Nếu tác phẩm cần tra cứu, hãy tìm hiểu tối đa hết mức có thể trước khi bắt tay vào viết. Khi đang viết rồi thì không tra cứu nữa bởi chúng ta rất dễ xao nhãng vào các vấn đề khác. Lên mạng định tra về ngữ pháp thì lại lỡ hít drama show bitch hết mấy tiếng đồng hồ.
4. Không cố gắng tìm từ ngữ phù hợp nhất: nếu chưa nghĩ ra từ nào vừa ý thì cứ tạm thời để lại.
5. Thông báo kế hoạch viết của mình: nếu bạn không sống một mình, nên thông báo cho người nhà biết giờ giấc mình sẽ ngồi viết để họ tránh làm phiền trong khoảng thời gian đó.
6. Đừng chỉnh sửa trong khi viết: nên viết một mạch rồi chỉnh sửa sau, vì dù bạn viết cẩn thận thế nào chăng nữa, sau khi viết xong, bạn vẫn cần biên tập lại mà.
7. Không cố viết nhanh, thúc giục bản thân: càng ép bản thân, bạn càng khó viết nhanh.
8. Chấp nhận bản thân: mỗi người có tốc độ viết, năng suất viết khác nhau. Không nên so sánh với người khác, chỉ nên cố gắng tiến bộ hơn mình ngày hôm qua.
Bài viết dựa trên nội dung của kênh Abbie Emmons, đối chiếu với kinh nghiệm bản thân. Thật tình, mình vi phạm hết tất cả những điều trên nên viết rất chậm.
Đừng như Điền Yên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *