Tác giả: Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

Nhân vật chính xuyên thư vào tiểu tam bị thụ trọng sinh báo thù. Thật đen đủi mà. Cách duy nhất là né càng xa thụ càng tốt. Khốn cái, thụ lại thích hành hạ kẻ đã hại mình chết thảm kiếp trước nên Bạch Liên Hoa chạy đâu cũng không thoát. Dây dưa mấy hồi, vì thụ quá dụ hoặc mà công yêu lúc nào không biết. Thụ ngay từ đầu đã biết Bạch Liên Hoa này không phải Bạch Liên Hoa trước nhưng vì muốn trêu đùa mới giữ lại bên cạnh, ai dè thụ cũng bị cuốn vào tình cảm luôn.

Ý tưởng của tác giả khá hay, mỗi tội triển khai không đều. Nhiều lúc tóm tắt cả 1 câu chuyện dài chỉ trong vài dòng, lắm khi kể lể rất lê thê những chuyện không quan trọng. May cái edit ổn, hài, editor còn hăng tiết viết H giùm tác giả.

Chấm 9.5 cho bạn editor còn truyện chỉ được 7/10

One thought on “Mạt thế trọng sinh chi Bạch Liên Hoa nghịch tập”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *