16388283_208511796283497_647821287881414463_n

Tác giả: Kougyoku Iduki

Phát hành: Owlbooks

NXB Văn nghệ

Lẽ ra quyển này nên dán nhãn 18-, cấm người lớn đọc. Motif, tình tiết cũ rích, trẻ con không thể tả, làm tôi sống lại cảm giác hồi cấp 2 đọc Thuỷ thủ mặt trăng. Nhờ quyển này, tôi càng thêm cảnh giác với truyện có main là nữ. Mình đúng là không xơi nổi ngôn tình mà.

Miễn chấm điểm.

One thought on “Mimizuku và Vua Bóng đêm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *