Gibli vẫn luôn đẹp như thế, nhạc hay như thế, phim tuyệt như thế. Có điều, tôi cứ nghĩ Ashitaka mới là nhân vật chính, sao không được đặt làm tên phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *