16265855_204594586675218_5087240624224765262_n

Tác giả: Zen

Phát hành: Uranix

Tôi chỉ có thể nói rằng mình đã quá già để cảm thấy nó hay. Không phải bạn sáng tác dở. Bạn làm rất tốt. Chỉ là chúng ta cách nhau hơn chục năm ánh sáng thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *