Nhạt nhẽo kinh khủng. Không có tình tiết nào mới, nhân vật nhạt, cốt truyện nhạt. Xem tốn thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *