Tôi xem phim này có 2 cái buồn: đoạn đầu buồn ngủ, đoạn sau buồn cười. Thật ra là buồn cười từ đầu đến cuối nhưng tôi buồn ngủ quá nên quên cười.

Đi coi phim chỉ vì trai 2D đẹp giai thôi chứ bug thì không thể dùng cái sàng để hình dung được bởi nguyên cái phim là bug. Vừa xem vừa cười 😂
Cực kỳ giải trí, các bạn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *