Bộ này mang yếu tố kỳ ảo. Main đột nhiên có năng lực giết người kỳ lạ, hắn dùng năng lực đó để giết người, kiếm tiền.
Cuối truyện, hắn rửa tay gác kiếm, an hưởng tuổi già.
Tôi không rõ ý nghĩa truyện này lắm, nhân vật có nói nhưng không ấn tượng, cũng không thuyết phục nên tôi quên rồi.
Truyện này đọc giải trí vui vui thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *