Một câu thôi cũng đủ vui nửa ngày. Cảm ơn bạn Bảo Loan.

Screenshot 2016-04-27 17.50.21

 

http://tiki.vn/toa-do-tinh-yeu-p201030.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *