Tác giả:
Mộc Tô Lý

Tác giả viết ok, edit cũng mượt nhưng không để lại nhiều cảm xúc cho tôi, có thể do motif nhân vật chẳng có gì mới, cách xử lý tình huống cũng cũ. Được cái tác giả tả cảnh đẹp, lai láng.

Không giải trí lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *