TQ có nền văn hóa rất giống Việt Nam, các vấn đề xã hội cũng vậy.

Chủ đề chính của tập này là bạo lực gia đình (trong sách vẫn dùng thuật ngữ cũ là “bạo hành gia đình”). Vấn nạn này bao năm qua vẫn luôn nhức nhối. Hồi tôi còn làm trong lĩnh vực phòng chống BLGĐ cũng chứng kiến những vụ tương tự trong sách. Nỗi đau do BLGĐ gây ra to lớn hơn nhiều so với biểu hiện có thể đo lường của nó.
Vẫn giống các phần trước, sau mỗi vụ án là một câu chuyện, phổ biến kiến thức về pháp y. Nhiều lúc tôi cảm thấy như đọc sách giáo khoa vậy 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *