Công chúa đầu cắt moi “manly” dễ sợ. Nhìn mà muốn cong luôn á chị em.
Dịch phim chém gió sinh động vl.
Các nhân vật phụ siêu cute.
Tinh thần của thời đại mới là công chúa võ nghệ cao cường, tự giải quyết các vấn đề của mình mà không cần tới hoàng tử lượn lờ con vờ cho vướng chân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *