Đến tập này là tôi ngán Nam Qua lắm rồi. Trẻ trâu kinh khủng, nhố nha nhố nhăng, tinh tướng nhảm nhí. Thỉnh thoảng truyện lại chêm mấy câu triết lý ba xu vào. Nội dung thì buff cổ thuật, phong thủy… lên giời. Đầy huyền hoặc, sức mạnh thông thiên. Đọc xong chắc chả dám chơi với các bạn Tàu. Lỡ mạo phạm các bạn, các bạn hủy mình đã đành, khéo còn làm cho cả họ nhà mình không cất nổi đầu lên í. Sợ hãi các thứ. Trong quyển này, tôi chỉ thích mỗi phần đầu chap – “những điều cấm kị khi…” và đoạn cuối chap – “chuyện lạ”.
Hình như vẫn còn tiếp mới khiếp. Tác giả câu giấy quá rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *