Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên
Reviewer: Điền Yên
—-

Cho đến thời điểm nảy, Xuyên việt thú nhân chi tướng vẫn là bộ nhân thú tôi thích nhất. Vì thế, tôi rất ngạc nhiên khi Mạt thế chi phế vật lại phế đến trình độ này.

Truyện rất dài nhưng hầu như không có cao trào. Cứ đều đều, tằng tằng dù gắn tag mạt thế chứ không phải chủng điền. Truyện trải từ mạt thế (thể nào chả có dị năng, biến dị, nâng cấp, dị hóa…) đến tu chân. Dường như vì viết quá dài nên tác giả quên mất đoạn trước mình ghi gì. Những bug kiểu lúc đầu mô tả 1 đằng, về sau mô tả một nẻo (bao gồm cả tính cách nhân vật) rất thường gặp. Nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ hết, chỉ có cảm giác lấn cấn, khó chịu còn lưu lại. Sự thiếu thống nhất là điểm trừ nặng khi tôi đọc truyện.
Tuyến tình cảm cũng không hay. Tôi không cảm nhận tí xúc động nào sất. Thậm chí, tôi còn thấy hơi khiên cưỡng với tình cảm của cp chính.

Đọc được đến 63% thì tôi mò kết thúc xem sao thì cái kết cũng rất ba chấm.

Edit hơi yếu, qt.

Chấm điểm: 5/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *