Tôi nghe audio trên kênh Nguyễn Thành MC từ tập 1 đến 11, phần sau nghe trên Hương Giang audio. Series này cùng tên với một series khác, tên tác giả cũng na ná (Vương Vũ X) nhưng tôi thấy không hay bằng.

Có lần tôi ngồi soạn mẫu hàng dưới kho một mình. Cái kho rộng thênh thang dưới tầng hầm mênh mông có mỗi mình tôi. Đoạn nhân vật trong truyện đi lên cầu thang kêu cót két mà tôi rợn cả người.

Series này khá hơn Dân gian dị truyện, nghe lúc đêm khuya thanh vắng cũng vui ra trò.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *