Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Reviewer: Điền Yên
—–

Nếu không phải Viên tiên sinh mà cuốn này là cuốn đầu tiên tôi đọc trong hệ liệt thì chắc tôi vứt cmn cái hệ liệt này rồi. Vì tôi ngu nên tôi không thích đọc truyện có nhân vật ngu, lỡ ngu thêm thì chết. Vương Siêu được chiều quá nên rất trì độn. Ngu đến không đỡ nổi. Thích bưởi thì cũng thôi đi. Tôi đây cũng thích. Nhưng đã có quan hệ với người ta rồi vẫn không hiểu quan hệ đó là gì, sểnh ra lại bóp nát quả cam, gạ chịch qua đường. Vẫn đề ở chỗ hắn không hề hiểu là không nên làm điều đó, vẫn cứ cho rằng qua lại với Tạ Trúc Tinh và mê gái, 419 là những vấn đề không hề liên quan. Tôi thật sự phục Tạ Trúc Tinh chịu đựng nổi sự đần độn này.
Tôi cũng không cảm thấy thuyết phục bởi tình cảm của Tạ Trúc Tinh đối với Vương Siêu. Tôi thấy tác giả hơi miễn cưỡng. Vương Siêu rất tốt với Tạ Trúc Tinh nhưng cứ thế nào ấy. Tóm lại là tôi không thích cái thiết lập này.
Bộ này tôi ngán nhất hệ liệt, ngán từ hồi đọc các bộ khác. Hay nhất vẫn là Viên tiên sinh, rồi đến Tặng hoa cho Bách Đồ.

Peter Pan này có một vài đoạn tàm tạm, còn đâu nhảm hết. Ức cmn chế lắm.

Not recommended =)))

#review_dammy#dienyen

Mặc dù không muốn pr cho truyenfull nhưng cái hình này quá hợp truyện, mình lại không muốn cut chân Cinderella nên đành phải để vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *