Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

—–

Tôi không nhớ gì ngoài ấn tượng hóa ra có nhiều loại mèo đến thế. Nuôi mèo có những tác dụng không ngờ. Có vụ nào nào giết người nhờ mèo không nhỉ?

Xem truyện này xong thì nói chung là người yêu có thể không có chứ mèo nhất định phải có một con.

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

—–

Tên chả ăn nhập gì lắm với truyện. Cái ông mệnh danh Hà Thần không bàn tay vàng nên nên ngắc ngoải hoài. Có cái đoạn con đười ươi moi bụng bà bầu là ghê nhất. Đêm nằm nghe lúc mơ mơ màng màng, tưởng mình bị nó giết. Sợ ra trò.

(Hình Hà thần trong bài không phải minh họa cho truyện. Chẳng qua thấy giai đẹp nên bạn Yên mê thôi).

Cả hai bộ này đều không xuất sắc. Rảnh thì coi, không cũng chả sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *