Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Reviewer: Điền Yên
—-

70% đầu truyện vả mặt rất sướng. Nam chính lý trí, không tình người, như 1 con chó điên ai cũng cắn, không thương xót nhưng về sau nhân vật lại thành kiểu người khẩu thị tâm phi, tốt bụng nhưng ngoài lạnh lùng, nhan sắc cũng thay đổi. Thật là chán mớ đời. Không thể để nhân vật ác từ đầu đến cuối được sao? Không thể để nhan trị = 0 đến hết phim được sao?
Thiết lập nhân vật vô cảm, băng lãnh nên lúc sau cho hắn yêu đương thắm thiết, tôi nuốt không vô.
Bàn tay vàng của nhân vật là độc tâm thuật nhưng không hiểu sao lại để có 1 nhân vật hắn không đọc được. Nhưng chi tiết này lại chẳng có ý nghĩa gì với truyện. Mà có năng lực này, méo hiểu sao kiếp trước, main lại bị hại thê thảm. Không đọc được ý đồ xấu của đối phương à?
Truyện về cơ bản là được nhưng viết hơi lập bập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *