Thời gian đăng ký học khóa này, tôi quá bận nên học không tập trung. Sau khi hì hục làm bài tốt nghiệp, lúc nộp bài, tôi mới phát hiện ra khóa học đã bị khóa vì hết hạn học bổng. Thì ra tôi nhớ nhầm ngày. Thế là phải viết một cái thư xin cấp lại học bổng hết sức thống thiết. May mà trường thương tình nên mới có cái chứng chỉ này.
———
𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐴̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑙𝑒𝑒 (𝐵𝑒𝑟𝑘𝑙𝑒𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐) 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖.
𝑇𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 Đ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑌𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎̉𝑜 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *