Chỉ có thể nói rằng tất cả những người muốn viết, ít nhất là những người chập chững vào nghề như tôi nên đọc cuốn này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *