Nhân vật chính là nữ, lại hơi tưng tửng nên tôi tương đối cảnh giác. Quả nhiên là không thừa.

Mặc dù không có cao nhân chỉ dạy như nữ chính hô mưa gọi gió, trình độ vượt cấp. Và tệ nhất là tôi đánh hơi thấy tính bao đồng của cô nàng. Tôi hãi truyện có nv bao đồng vì thể nào cái thiết lập này cũng sẽ lôi nv vào những sự vụ nguy hiểm hoàn toàn có thể tránh được nếu nó bớt ngôu.

Nghe nói đoạn sau có twist nhưng tôi drop rồi. Nếu bao đồng không phải là lôi của bạn thì bộ này cũng OK đó.

Nghe trên kênh MC Nguyễn Thành nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *