thap-giac-quan_1

 

Tác giả: Yukito Ayatsuji

Phát hành: IPM

NXB Hội nhà văn

Thời gian: 01/2016

Sau Another, lẽ ra tôi không nên mua cuốn nào của cha nội này mới phải. Khổ nỗi tôi chẳng để ý tên tác giả, đến khi đọc giới thiệu bên tay gấp mới b iết thì đã muộn.

Nói cho công bằng, truyện không quá dở. Nó giống như Conan phiên bản truyện chữ. Nếu bạn say mê Conan, nó chính là dành cho bạn. Tôi thì không.

Tôi không thích cách viết ra vẻ bí hiểm của tác giả. Giấu như mèo giấu cứt mà chả hấp dẫn gì. Được một vài chương lại chêm 1 câu kiểu “những người đó không biết, một tội ác kinh khủng sắp diễn ra”. Cbn, dứ dấm như trò trẻ con. Kinh khủng hay không không cần ông nói, người đọc tự đánh giá.

Tôi đặc biệt không thích những truyện mà số nhân vật quá nhiều trên tổng số chữ của tác phẩm. Cái này hoàn toàn là ý thích cá nhân, không có tính khách quan nên các bạn có thể bỏ qua.

Tóm lại, truyện này, tôi đánh giá 3/10, cộng 1 điểm cho bìa đẹp.

One thought on “Thập giác quán”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *