Tên rất hấp dẫn, dẫn truyện cũng vậy. Điểm cộng rất lớn là tác giả chịu khó sử dụng chất liệu của Việt Nam. Mặc dù là cổ trang như rất Việt, tuy vẫn còn những chỗ Tàu.

Tiếc cái là nội dung chính lại hơi nhạt. Mấy vụ bắt quỷ chán òm, nam 9 thực không xứng với danh mà tác giả gán cho.

Tôi drop sau chục tập.

Nghe trên kênh Nghe truyện ma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *