14192516_1578602099114846_1504130432395325942_n

 

Tác giả: Yukito Ayatsuji

Phát hành: IPM

NXB Hội nhà văn

Vâng, series về anh thám tử Shimada và ông kiến trúc sư kỳ quái chuyên làm ra những ngôi nhà nơi diễn ra các vụ sát nhân hàng loạt.

Tác giả vẫn trung thành với phong cách thích tỏ ra nguy hiểm và thần bí dù mọi chuyện sáng rõ như ban ngày. Độ nhảm không hề thay đổi so với Thập giác quán.

Điểm cộng duy nhất là cái bìa đẹp.

Xin hết.

One thought on “Thuỷ xa quán”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *