– Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt –

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Không cute bằng hai phần trước hoặc do tôi không thích motif công – thụ này, kịch bản này cũng không đặc sắc.

Công là phúc thần, thụ là mặt trái của công – suy thần (thần xui xẻo) tái thế. Thời hai người còn ở chốn Bồng Lai đã có tình cảm. Để bảo vệ công mà thụ nhảy xuống Tru Tiên đài, biến thành phàm nhân xui xẻo. Công tìm thụ 16 năm. 16 năm ấy giữ một thân xử nam :))) Hai người chơi xóc lọ kẹp chân 2 năm mới dám lăn giường. Thần tiên cũng phải sợ vô tù. Tác giả né ấu dâm.

Văn phong tác giả ổn định, những đoạn nhân tình thế thái rất sâu lắng, dịu dàng, tựa như một bản nhạc lãng mạn.

Chấm điểm: 7.75/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *