Tác giả: Gabriel Garcia Marque

NXB Văn học

Thời gian: 1986

Đây là bản #Trăm_năm_cô_đơn tôi đã đọc. Mua từ một cửa hàng sách cũ nào đó.

Tôi xem Trăm năm cô đơn trong căn gác xép nhỏ xíu, hôn ám của ông bà tôi. Vụn giấy từ rìa sách rơi lả tả xuống mặt, lẫn vào đám bụi lấp lánh mà tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhờ chùm sáng xuyên qua song cửa trổ sát mái. Tôi không còn nhớ rõ các chi tiết của sách, chỉ còn cảm giác cũ kỹ, cô đơn giống như chính tôi đã ở trong căn phòng nơi Aureliano Buendia làm ra những con cá vàng.

Đây là một tuyệt tác về nỗi cô đơn mà chỉ cần nghĩ về hai từ đó thôi, tôi sẽ lập tức liên tưởng đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *