vang_va_mau__the_lu

Tác giả: Thế Lữ

Phát hành: Nhã Nam

NXB Hội nhà văn

Thời gian: 5/2015

Tôi không biết nên nói về cuốn này như thế nào mà chỉ dám nói về bản thân là mình rất ngu.
 
Truyện về nội dung không có gì. Thời xa xưa ấy, tình tiết thế này đã ngon lắm rồi. Cái khổ của tôi lúc đọc là vấn đề từ ngữ. Truyện sử dụng nhiều từ theo lối cổ, lại còn có tính dân tộc thiểu số, đã lâu rồi tôi không gặp nên đọc rất chậm vì cảm thấy đó là từ mới, phải mất một lúc mới định hình được nội hàm của từ. Vì đầu óc bị phân tán vào mặt ngoài của chữ nên không tập trung toàn bộ vào nội dung truyện thành thử tôi không thấy truyện hay ở cái điểm nào.
 
Truyện rất ngắn nhưng tôi mất đến cả ngày mới đọc xong và không có ý định tiếp tục với Một đêm giăng.
 
Xin lỗi cụ Thế Lữ, chắc trong lòng con Nhớ rừng thành tượng đài rồi nên con không thẩm được quyển này của cụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *