Em nam chính số 1 bị côn đồ bắt nạt. Nam chính số 2 ra tay tương trợ, uýnh cho thủ phạm lên bờ xuống ruộng nhưng mà bảo vệ nam 1 chắc chỉ là cái cớ chứ bạo lực và tà ác mới là đam mê của anh.
Bị lưu manh bắt nạt chỉ bị bạo lực thể xác chứ dính vào nam 2, nam 1 coi như bị kéo xuống địa ngục.
Thím này thì nhan sắc đỉnh cao, ác cũng số 1. Tình yêu méo mó.
Tranh trên với tranh dưới là cùng 1 người đó =))
Mấy đứa nửa vời như này mệt vờ lờ. Lúc bị bắt nạt thì nguyền rủa cầu chúng mày chết hết đi. Đây chưa chết, mới móc mắt đã sợ hết hồn. Vậy sao đòi trả thù?
Thể loại thánh mẫu không biết lương sức này cũng mệt. Ốc chẳng mang nổi mình ốc mà đòi vác cọc cho rêu. Mồm hô hào đạo đức, cảm hóa kẻ ác, đối thoại chứ không đối đầu. Chết vẫn chưa tỉnh. Nẫu ruột.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *