Đây là một tác phẩm khác của Lạc Lâm Lang mà tôi coi. Ở Người tìm xác, nam chính có thể nhìn thấy tàn hồn, còn trong Viên lão quái kỳ án, nam chính đọc được từ trường năng lượng của người chết để lại. Phương thức khác nhau nhưng kết quả khá tương tự. Tuy nhiên, tôi thấy các vụ án trong bộ này không hay và phong phú bằng trong Người tìm xác.

Lạc Lâm Lang nhất định là hủ ngầm vì hint của nam 9 cứ gọi là tá lả. Lúc đầu, tôi ship nam 9 là công của Bạch pháp y. Nhưng khi Đoàn Phong xuất hiện thì tôi lại thấy nam 9 hợp làm thụ của anh này. Thật ra, tôi không ngại các anh chơi 3p đâu.

Truyện này tôi nghe trên kênh Truyện ma Hoàng Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *